Hoạt động 3 trang 92 Toán 7 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

0

Hoạt động 3 trang 92 SGK Toán 7

Toán lớp 7 Hoạt động 3 trang 92 là lời giải bài Thu thập và phân loại dữ liệu SGK Toán 7 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Hoạt động 3 Toán 7 SGK trang 92

Hoạt động 3 (SGK trang 92): a) Trong bảng thống kê sau:

Hoạt động 3 trang 92 Toán 7 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hãy so sánh số học sinh tham gia chạy việt dã của mỗi lớp với sĩ số của lớp đó để tìm điểm chưa hợp lí của bảng thống kê trên.

b) Nêu nhận xét của em về các tỉ lệ phần trăm trong bảng thống kê sau:

Hoạt động 3 trang 92 Toán 7 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

c) Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Hoạt động 3 trang 92 Toán 7 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Dữ liệu trên có đại diện được cho sở thích đối với môn bóng đá của tất cả học sinh lớp 7A hay không?

Lời giải chi tiết

a) Trong bảng thống kê, ta có:

Lớp 7A1: Số học sinh tham gia chạy việt dã nhỏ hơn sĩ số của lớp (12 < 40).

Lớp 7A2: Số học sinh tham gia chạy việt dã nhỏ hơn sĩ số của lớp (8 < 38).

Lớp 7A3: Số học sinh tham gia chạy việt dã lớn hơn sĩ số của lớp (40 > 32).

Lớp 7A4: Số học sinh tham gia chạy việt dã nhỏ hơn sĩ số của lớp (25 < 40).

Lớp 7A5: Số học sinh tham gia chạy việt dã nhỏ hơn sĩ số của lớp (10 < 35).

Điểm chưa hợp lí là: Lớp 7A3: Số học sinh tham gia chạy việt dã lớn hơn sĩ số của lớp (40 > 32).

b) Nhận xét:

– Tỉ lệ phần trăm của học sinh xếp loại kết quả học tập Tốt lớn hơn 100%, còn các kết quả học tập: Khá, Đạt, Chưa đạt đều nhỏ hơn 100%.

– Tổng tỉ lệ phần trăm các loại kết quả học tập lớn hơn 100%.

– Tỉ lệ phần trăm của học sinh xếp loại kết quả học tập giảm dần từ Tốt đến Chưa đạt.

Do đó số liệu ở bảng này chưa hợp lý.

c) Sở thích đối với môn bóng đá của các bạn học sinh lớp 7A thể hiện ở các mức độ: Không thích, Không quan tâm, Thích, Rất thích.

Dữ liệu này chưa có tính đại diện vì còn thiếu dữ liệu về học sinh nữ của lớp.

—-> Câu hỏi tiếp theo: Thực hành 4 trang 93 SGK Toán 7

—-> Bài liên quan: Giải Toán 7 Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Hoạt động 3 Toán lớp 7 trang 92 Thu thập và phân loại dữ liệu cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 5: Một số yếu tố thống kê. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán 7, Đề thi giữa học kì 1 Toán 7, Đề thi học kì 1 Toán 7, ….

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment