Toán lớp 4 Trang 35, 36 Bài 15 Em làm được những gì?

0

Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 Bài 15: Em làm được những gì? với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Hướng dẫn và lời giải chi tiết bài tập Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo!

Luyện tập Bài 1 Trang 35 Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 36 + 12 + 14 + 38

b) 2 x 3 x 5 000

c) 9 x 13 + 9 x 7

Lời giải chi tiết:

a) 36 + 12 + 14 + 38 = (36 + 14) + (12 + 38)

= 50 + 50

= 100

b) 2 x 3 x 5 000 = (2 x 5 000) x 3

= 10 000 x 3

= 30 000

c) 9 x 13 + 9 x 7 = 9 x (13 + 7)

= 9 x 20

= 180

Luyện tập Bài 2 Trang 35 Toán lớp 4

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật (theo mẫu)

a

b

P = (a + b) × 2

S = a × b

12 cm

9 cm

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

12 × 9 = 108 (cm2)

24 cm

7 cm

…?…

…?…

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 24, b = 7 thì giá trị biểu thức P = (a + b) x 2 = (24 + 7) x 2 = 62 (cm)

Nếu a = 24, b = 7 thì giá trị biểu thức S = a x b = 24 x 7 = 168 (cm2)

Ta điền như sau:

a

b

P = (a + b) × 2

S = a × b

12 cm

9 cm

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

12 × 9 = 108 (cm2)

24 cm

7 cm

(24 + 7) x 2 = 62 (cm)

24 x 7 = 168 (cm2)

Luyện tập Bài 3 Trang 35 Toán lớp 4

a) Trong hình dưới đây, số hình tròn màu xanh nhiều hơn số hình tròn màu đỏ là bao nhiêu hình?

Cách 1: 14 × 3 – 4 × 3 = 42 – 12 = 30

Cách 2: (14 – 4) × 3 = 10 × 3 = 30

So sánh giá trị hai biểu thức

(14 – 4) × 3 …?… 14 × 3 – 4 × 3

b) Tính (theo mẫu)

Mẫu: 14 × 3 – 4 × 3 = (14 – 4) × 3

= 10 × 3

= 30

29 × 2 – 9 × 2

7 × 214 – 7 × 14

Lời giải chi tiết:

a) (14 – 4) × 3 = 14 × 3 – 4 × 3

b) 29 × 2 – 9 × 2 = (29 – 9) x 2

= 20 x 2

= 40

7 × 214 – 7 × 14 = 7 x (214 – 14)

= 7 x 200

= 1 400

Luyện tập Bài 4 Trang 35 Toán lớp 4

Mẹ mua 2 kg cam hết 52 000 đồng, ba mua 3 kg cam cùng loại hết 87 000 đồng. Hỏi ba và mẹ ai mua cam giá rẻ hơn, mỗi ki-lô-gam rẻ hơn bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Mẹ mua 1 kg cam hết số tiền là:

52 000 : 2 = 26 000 (đồng)

Ba mua 1 kg cam hết số tiền là:

87 000 : 3 = 29 000 (đồng)

Ta có 29 000 > 26 000 nên mẹ mua cam giá rẻ hơn.

Mẹ mua mỗi ki-lô-gam cam rẻ hơn số tiền là:

29 000 – 26 000 = 3 000 (đồng)

Đáp số: 3 000 đồng.

Luyện tập Bài 5 Trang 36 Toán lớp 4

Lớp em dự định mua các tấm lưới hình vuông để lắp ráp các chuồng thỏ có dạng khối lập phương (xem hình)

a) Số?

Để lắp ráp 4 chuồng thỏ như hình bên dưới thì phải dùng …?… đồng để mua các tấm lưới.

b) Quan sát hình ảnh 4 chuồng thỏ được lắp ráp theo cách sau.

• Tại sao với cách lắp ráp này số tấm lưới phải dùng sẽ ít đi mặc dù các chuồng vẫn riêng biệt?

• Số?

4 chuồng thỏ lắp ráp theo cách này sẽ tiết kiệm được tất cả là …?… đồng.

Lời giải chi tiết:

a) Để lắp ráp 4 chuồng thỏ như hình bên dưới thì phải dùng 96 000 đồng để mua các tấm lưới.

Giải thích:

Một chuồng thỏ hình lập phương cần 6 tấm để lắp ráp.

Số tiền cần dùng để lắp ráp 1 chuồng thỏ là:

4 000 × 6 = 24 000 (đồng)

Số tiền cần dùng để lắp ráp 4 chuồng thỏ là:

24 000 × 4 = 96 000 (đồng)

b) Với cách lắp ráp này, số tấm lưới phải dùng sẽ ít đi mặc dù các chuồng vẫn riêng biệt vì các chuồng liền nhau có chung 1 tấm lưới. Chuồng thứ nhất cần 6 tấm lưới, 3 chuồng còn lại mỗi chuồng chỉ cần 5 tấm lưới.

Như vậy, ta bớt đi 3 tấm lưới, tiết kiệm được 4000 đồng x 3 = 12 000 đồng.

• 4 chuồng thỏ lắp ráp theo cách này sẽ tiết kiệm được tất cả là 12 000 đồng.

Thử thách Trang 36 Toán lớp 4

Vẫn dùng các tấm lưới ở bài 5, em hãy tìm cách lắp ráp 4 chuồng thỏ để chi phí tiết kiệm hơn cách lắp ráp ở câu b. (Kích thước mỗi chuồng không thay đổi, các chuồng riêng biệt).

Lời giải chi tiết:

Lắp ráp 4 chuồng thành 2 hàng (hàng trên hai chuồng, hàng dưới hai chuồng).

Với cách lắp ráp này em có thể tiết kiệm được 4 tấm lưới ghép giữa cách chuồng thỏ.

Số tiền tiết kiệm được là: 4 000 × 4 = 16 000 (đồng).

—> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Trang 37, 38 Bài 16: Dãy số liệu

————————————————

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 Bài 15: Em làm được những gì? dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản môn Toán lớp 4 và hỗ trợ các em học sinh trong các kì thi trong năm học lớp 4. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Toán lớp 4 Kết nối tri thức, Toán lớp 4 Cánh diều, ….Chúc các em học tốt.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment