Toán lớp 4 Trang 32, 33, 34 Bài 14 Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân

0

Contents

Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1 Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Hướng dẫn và lời giải chi tiết bài tập Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo!

Thực hành Bài 1 Trang 33 Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện.

Mẫu: 2 x 9 x 5 = (2 x 5) x 9

= 10 x 9

= 90

a) 5 x 3 x 4  b) 6 x 5 x 7
c) 20 x 9 x 5 d) 2 x 7 x 50

Lời giải chi tiết:

a) 5 x 3 x 4 = (5 x 4) x 3

= 20 x 3

= 60

b) 6 x 5 x 7 = (6 x 5) x 7

= 30 x 7

= 210

c) 20 x 9 x 5 = (20 x 5) x 9

= 100 x 9

= 900

d) 2 x 7 x 50 = (2 x 50) x 7

= 100 x 7

= 700

Luyện tập Bài 1 Trang 33 Toán lớp 4

Thay ..?.. bằng số hoặc chữ thích hợp.

a) m x n = ..?.. x m

b) a x 1 = ..?.. x a = ..?..

c) a x 0 = ..?.. x a = ..?..

Lời giải chi tiết:

a) m x n = n x m

b) a x 1 = 1 x a = a

c) a x 0 = 0 x a = 0

Luyện tập Bài 2 Trang 33 Toán lớp 4

Nhân một tổng với một số, nhân một số với một tổng

a) Tính số hộp sữa trên cả hai kệ.

Cách 1: (6 + 4) × 2 = 10 × 2 = 20

Cách 2: 6 × 2 + 4 × 2 = 12 + 8 = 20

Ta có: (6 + 4) × 2 = 6 × 2 + 4 × 2

2 × (6 + 4) = 2 × 6 + 2 × 4

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

b) Dưới đây là các biểu thức thể hiện cách tính số cái bánh ở mỗi hình.

Chọn hình ảnh phù hợp với biểu thức.