Hoạt động 2 trang 6 Toán 8 Tập 1 sách Cánh diều

0

Hoạt động 2 trang 6 Toán 8 Tập 1

Hoạt động 2 trang 6 SGK Toán 8Tập 1 CD là lời giải chi tiết trong bài Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến SGK Toán 8 Cánh diều tạo giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Hoạt động 2 trang 6 Toán 8 Tập 1

Hoạt động 2 (sgk trang 6):  Xét đơn thức 2x^{3}y^{4}. Trong đơn thức này, các biến x, y được viết bao nhiêu lần dưới dạng một luỹ thừa với số mũ nguyên dương?

Lời giải chi tiết:

Biến x được viết một lần dưới dạng một lũy thừa với số mũ nguyên dương là 3.

Biến y được viết một lần dưới dạng một lũy thừa với số mũ nguyên dương là 4.

—> Câu hỏi cùng bài:

  • Luyện tập 2 (sgk trang 6): Thu gọn mỗi đơn thức sau:

  • Hoạt động 3 (sgk trang 7): Cho hai đơn thức: 2x^{3}y^{4}-3x^{3}y^{4}
  • Luyện tập 3 (sgk trang 7): Chỉ ra các đơn thức đồng dạng trong mỗi trường hợp sau:
  • Hoạt đông 4 (sgk trang 7): a. Tính tổng: 5x^{3} + 8x^{3}

  • Luyện tập 4 (sgk trang 8): Thực hiện phép tính:

—> Bài tiếp theo: Toán 8 Cánh diều Chương 1 Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến.

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Hoạt động 2 trang 6 Toán 8 CD nằm trong bài Toán 8 Cánh diều Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng bài tập của Chương 1: Đa thức nhiều biến. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 8. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa học kì 1 Toán 8, Đề thi học kì 1 Toán 8,…. Chúc các em học tốt.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment