6 Chuyên Đề Hóa Học 11 tập 1,2,3

0

Bộ sách “6 Chuyên Đề Hóa Học 11 tập 1,2,3 gồm 3 tập do Thầy Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ biên soạn về chuyên đề hóa hữu cơ 11 hay dành cho các bạn học sinh lớp 11 cũng như các bạn đang ôn thi đại học môn hóa.
Bộ này bao gồm 6 chuyên đề hữu cơ trong chương trình hóa học lớp 11 bao gồm Hidrocacbon, Ancol, Phenol, Axit, Andehit,… Trong đó các chuyên đề đều được trình bày phần lý thuyết rõ ràng và phần bài tập có giải chi tiết cũng như phần bài tập tự luyện có đáp án nhằm giúp các bạn học sinh có thể nắm bắc được phần hóa hữu cơ trong chương trình lớp 11

Chuyên đề 1 : Đại cươnng hóa hữu cơ
Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon no
Chuyên đề 3 : Hiđrocacbon không no
Chuyên đề 4 : Hiđrocacbon thơm
Chuyên đề 5 : Dẫn xuất halogen – Phenol – Ancol
Chuyên đề 6 : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

CLICK LINK DOWNLOAD BỘ SÁCH TẠI ĐÂY.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment