Xeniel mùa 21: Cách lên đồ, bảng ngọc & phù hiệu 2022

0

Giá: 1200

– Tăng 5% tốc độ di chuyển

– Tăng 400 máu

– Giảm 10% thời gian hồi chiêu

Nội tại duy nhất – Linh hồn của Trái đất: Mỗi cộng dồn Hội tụ Nguyên tố chuyển thành 80 máu tối đa

Bằng khen thụ động, sự khiêm tốn, hậu cần

Kích hoạt duy nhất – Cởi trói: Bỏ qua tất cả các hiệu ứng khống chế đám đông, miễn nhiễm cho nó trong 0,5 giây tiếp theo, đồng thời hồi cho bản thân và đồng minh xung quanh 400 + cấp tướng x 50 máu. Thời gian hồi chiêu 60 giây.

Leave a comment