Bài 6 trang 30 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

0

Bài 6 trang 30 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 6 trang 30 Phân số với tử và mẫu là số nguyên là lời giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 6 trang 30 Toán lớp 6

Bài 6 (SGK trang 30 Toán 6): Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) frac{{ - 5}}{{14}}frac{1}{{ - 21}} b) frac{{17}}{{60}};frac{{ - 5}}{{18}};frac{{ - 64}}{{90}}frac{1}{{ - 21}}

Lời giải chi tiết

a) Thực hiện quy đồng mẫu số các phân số:

frac{1}{{ - 21}} = frac{{1.left( { - 1} right)}}{{left( { - 21} right).left( { - 1} right)}} = frac{{ - 1}}{{21}}

Ta có left{ {begin{array}{*{20}{c}}
 {14 = 2.7} \ 
 {21 = 3.7} 
end{array} Rightarrow BCNNleft( {14;21} right) = 2.3.7 = 42} right.

Mẫu thức chung là 42

Thừa số phụ left{ {begin{array}{*{20}{c}}
 {42 = 14.3} \ 
 {42 = 21.2} 
end{array}} right.

Quy đồng phân số ta có:

begin{matrix}
 dfrac{{ - 5}}{{14}} = dfrac{{left( { - 5} right).3}}{{14.3}} = dfrac{{ - 15}}{{42}} hfill \
 dfrac{{ - 1}}{{21}} = dfrac{{left( { - 1} right).2}}{{21.2}} = dfrac{{ - 2}}{{41}} hfill \ 
end{matrix}

b) Thực hiện quy đồng mẫu số các phân số:

Ta có left{ {begin{array}{*{20}{c}}
 {60 = {2^2}.3.5} \ 
 begin{gathered}
 18 = {2.3^2} hfill \
 90 = {2.3^2}.5 hfill \ 
end{gathered} 
end{array} Rightarrow BCNNleft( {60;18;90} right) = {2^2}{{.3}^2}.5 = 180} right.

Mẫu thức chung là 180

Thừa số phụ left{ {begin{array}{*{20}{c}}
 {180 = 60.3} \ 
 begin{gathered}
 180 = 18.10 hfill \
 180 = 90.2 hfill \ 
end{gathered} 
end{array}} right.

Quy đồng phân số ta có:

begin{matrix}
 dfrac{{17}}{{60}} = dfrac{{17.3}}{{60.3}} = dfrac{{21}}{{180}} hfill \
 dfrac{{ - 5}}{{18}} = dfrac{{left( { - 5} right).10}}{{18.10}} = dfrac{{ - 50}}{{180}} hfill \
 dfrac{{ - 64}}{{90}} = dfrac{{left( { - 64} right).2}}{{90.2}} = dfrac{{ - 128}}{{180}} hfill \ 
end{matrix}

——-> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 1 Phân số với tử và mẫu là số nguyên

——> Câu hỏi cùng bài:

 • Luyện tập 1 (SGK trang 26 Toán 6): Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: ..
 • Luyện tập 2 (SGK trang 26 Toán 6): Cách viết nào dưới đây cho ta phân số: …
 • Hoạt động 3 (SGK trang 26 Toán 6): a) Viết các phân số biểu thị phần đã tô màu …
 • Hoạt động 4 (SGK trang 26 Toán 6): Xét hai phân số bằng nhau frac{1}{4}frac{2}{8}
 • Luyện tập 3 (SGK trang 27 Toán 6): Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? …
 • Hoạt động 5 (SGK trang 27 Toán 6): Ta có: frac{1}{5} = frac{2}{{10}} vì 1.10= 5.2 …
 • Luyện tập 4 (SGK trang 28 Toán 6): Viết phân số sau thành phân số bằng nó …
 • Hoạt động 6 (SGK trang 28 Toán 6): Nêu cách rút gọn phân số với tử và mẫu …
 • Hoạt động 7 (SGK trang 29 Toán 6): Nêu cách quy đồng mẫu nhiều phân số có tử …
 • Luyện tập 5 (SGK trang 30 Toán 6): Quy đồng mẫu những phân số sau: …
 • Bài 1 (SGK trang 30 Toán 6): Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: …
 • Bài 2 (SGK trang 30 Toán 6): Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? …
 • Bài 3 (SGK trang 30 Toán 6): Tìm số nguyên x, biết: …
 • Bài 4 (SGK trang 30 Toán 6): Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản: …
 • Bài 5 (SGK trang 30 Toán 6): a) Rút gọn phân số frac{{ - 21}}{{39}} về phân số tối giản …
 • Bài 7 (SGK trang 30 Toán 6): Trong các phân số sau, tìm phân số không bằng …

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 6 Toán lớp 6 trang 30 Phân số với tử và mẫu là số nguyên cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 5: Phân số và số thập phân. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Một số câu hỏi Toán lớp 6 đặc sắc mời bạn đọc tham khảo:

 • Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C
 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1
 • Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000
 • Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tìm số tự nhiên khi chia cho 2,3,4,5 thì dư 2 và số đó là số lớn nhất có 3 chữ số
 • Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2 có bao nhiêu số chia hết cho 5?

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment